Sài gòn chuẩn bị có căn hộ siêu sang 200 triệu 1 m2

Theo thông tin được ghi nhận có thể trong năm nay sẽ có khoảng gần 100 căn hộ siêu sang…