Khảo sát sân bay Hồng Kông, BăngKok để áp dụng cho Tân Sơn Nhất

Khảo sát sân bay Hồng Kông, BăngKok để áp dụng cho Tân Sơn Nhất UBND Thành Phố Hồ Chí Minh…